ประมวลภาพวันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๔
บ้านบุญบวงสรวง ได้จัดงานทำบุญ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ในอาคารนาคานาคราช โดยมีกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ,
สวดมนต์, เวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ กรวดนํ้าเบิกบุญแก้กรรม และแจกของที่ระลึกให้กับทุกท่านที่มาร่วมงาน